Welkom

“Het totaalpakket voor planning, projecten-, service- en urenadministratie”

[inclusief digitale werkbon; urenstaat en factuur]

Brochure PlanDigiBon
Op onze website proberen wij uitgebreide informatie te geven over de werking en functionaliteiten van PlanDigiBon. Daarnaast hebben wij ook een brochure samengesteld om u een beknopte indruk te geven van PlanDigiBon. Deze brochure kunt u hieronder downloaden

PlanDigiBon- Algemeen

Wij adviseren u om een, geheel vrijblijvende, presentatie van PlanDigiBon via het video conference programma Zoom [of op locatie] te verzorgen waarmee u voor uzelf een volledige en goede indruk van PlanDigiBon zal kunnen opdoen. U kunt hiervoor een afspraak maken  door een email sturen aan info@dataspeed.nl

Flexibel in te richten en derhalve te gebruiken door kleine -, middelgrote – en grote bedrijven alsook ZPPérs
PlanDigiBon kan men flexibel inrichten waarbij men kan aangeven dat bepaalde processen automatisch of niet hoeven plaats te vinden. PlanDigiBon kan derhalve zowel ingezet worden door ZPPérs alsook door kleine -, middelgrote – en grote bedrijven met veel verschillende opdrachten en klanten, zoals installatiebedrijven, bouwbedrijven, infrastructuur, onderhoud- en reparatiebedrijven en architecten.
Met PlanDigiBon hebben zzp’er en freelancers altijd inzichtelijk of ze voldoen aan het urencriterium
Elke ondernemer met een eenmanszaak moet een goede urenadministratie bijhouden om het vereiste aantal gewerkte uren [minimaal 1225 uur per kalenderjaar] aan te tonen. Naast het urencriterium zal er ook altijd een verklarende tekst bij een uurregistratie moeten worden vastgelegd. Met PlanDigiBon is dit zeer eenvoudig en betrouwbaar uit te voeren mede doordat de modulen ‘Serviceadministratie’, ‘Projectenadministratie’ en ‘Urenadministratie’ volledig in- en met elkaar zijn geintregeerd en men de registratie altijd maar op een plek hoeft vast te leggen.
Export financiele gegevens
Alle verbruikte materialen, gerealiseerde uren en de reiskosten/autokosten worden als een journaalpost geregistreerd met o.a. de datum, het grootboekrekeningnummer en het bedrag. Deze kunnen met één klik worden geëxporteerd, naar het externe financiële pakket. Vanuit een bestand in CSV formaat of XML formaat of via een API webservices.
Service- Project- en Urenadministratie zijn volledig in en met elkaar geïntegreerd
De modulen projectadministratie serviceadministratie en urenadministratie zijn volledig in en met elkaar geïntegreerd. Men hoeft dan ook maar op één plaats de uren of materiaal registratie vast te leggen waarbij de registratie automatisch in de overige administraties zal worden opgenomen.

Planning
Voor projecten, preventief onderhoud, service, etc. kan snel en eenvoudig een taak/activiteit worden aangemaakt en gepland die meteen, op detailnivo, zichtbaar zal zijn in het planningscherm. Van geplande taken/activiteiten kan er automatisch een notificatie per e-mail worden verzonden aan de betreffende medewerker[s].

Serviceadministratie – digitale werkbon
Van een geplande servicetaak kan de monteur, op lokatie, met 1 druk op de knop een digitale werkbon van aanmaken. Een digitale werkbon zal eveneens rechtstreeks vanuit een project kunnen worden aangemaakt. Nadat het werk is opgeleverd kan men de werkbon digitaal laten ondertekenen waarna deze als PDF automatisch gemaild zal worden aan de klant.
Projectadministratie
Alle registraties van werk- en reisuren, materiaal, diverse kosten, uitbestedingen en reiskosten die rechtstreeks op het project danwel op een aan het project gerelateerde [digitale] werkbon worden vastgelegd zijn meteen zichtbaar in de projectadministratie, Met daarbij de geprognosticeerde uren alsook de gerealiseerde uren per uurtype en tevens de gemaakte kosten en de gerealiseerde dan wel nog te realiseren omzet van de uren en materiaal. Kortom te allen tijde een direct inzicht in je kosten en resultaten.
Urenadministratie
Alle registraties van werk- en reisuren die op een werkbon danwel rechtstreeks op een project zijn toegevoegd, zullen meteen zichtbaar zijn in de urenadministratie. Dit geldt eveneens voor uren zoals ‘verlof’, ‘ziek’ , ‘dokter/tandarts’ en overige ‘niet gedekte’ uren die rechtstreeks in de urenadministratie worden toegevoegd. Overwerkuren worden automatisch bepaald aan de hand van de vooraf in PlanDigibon vastgestelde criteria’s hiervoor en als zodanig worden opgenomen in de urenadministratie alsook in in de projectenadministratie. Men kan de [directe en indirecte] uren van de medewerkers, vanuit diverse criteria opvragen en exporteren naar excel.
Factureren en journaliseren
Van een werkbon of vanuit een project kan met 1 druk op de knop een [deel]factuur gegenereerd worden en automatisch als PDF gemaild worden aan de klant. Na het afhandelen van de werkbon worden er automatisch journaalposten aangemaakt voor oa. ‘omzet’ , ‘uren’, ‘materialen’ en ‘reis [auto]kosten’. Deze kunnen als csv bestand worden geexporteerd naar bijvoorbeeld een financiele administratie applicatie.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close