“Het totaalpakket voor planning, projecten-, service- en urenadminstratie”

PlanDigiBon kan ingezet worden bij zowel kleine– middelgrote en grote bedrijven, in branches zoals bouw, installatie, onderhoud en reparatie, infrastructuur, als ook door ZPPérs.

Planning
Voor projecten, preventief onderhoud, service, etc. kan snel en eenvoudig een taak/activiteit worden aangemaakt en gepland die meteen, op detailnivo, zichtbaar zal zijn in het planningscherm. Van geplande taken/activiteiten kan er automatisch een notificatie per e-mail worden verzonden aan de betreffende medewerker[s].

Serviceadministratie – digitale werkbon
Van een geplande servicetaak kan de monteur, op lokatie, met 1 druk op de knop een digitale werkbon van aanmaken. Een digitale werkbon zal eveneens rechtstreeks vanuit een project kunnen worden aangemaakt. Nadat het werk is opgeleverd kan men de werkbon digitaal laten ondertekenen waarna deze als PDF automatisch gemaild zal worden aan de klant.

Projectadministratie
Alle registraties van werk- en reisuren, materiaal, diverse kosten, uitbestedingen en reiskosten die rechtstreeks op het project danwel op een aan het project gerelateerde [digitale] werkbon worden vastgelegd zijn meteen zichtbaar in de projectadministratie, Met daarbij de geprognosticeerde uren alsook de gerealiseerde uren per uurtype en tevens de gemaakte kosten en de gerealiseerde dan wel nog te realiseren omzet van de uren en materiaal. Kortom te allen tijde een direct inzicht in je kosten en resultaten.

Urenadministratie
Alle registraties van werk- en reisuren die op een werkbon danwel rechtstreeks op een project zijn toegevoegd, zullen meteen zichtbaar zijn in de urenadministratie. Dit geldt eveneens voor uren zoals ‘verlof’, ‘ziek’ , ‘dokter/tandarts’ en overige ‘niet gedekte’ uren die op een ‘indirect uren’ project worden geschreven. Overwerkuren worden automatisch bepaald aan de hand van de vooraf in PlanDigibon vastgestelde criteria’s hiervoor en als zodanig worden opgenomen in de urenadministratie alsook in in de projectenadministratie. Men kan de [directe en indirecte] uren van de medewerkers, vanuit diverse criteria opvragen en exporteren naar excel.

Factureren en journaliseren
Van een werkbon of vanuit een project kan met 1 druk op de knop een [deel]factuur gegenereerd worden en automatisch als PDF gemaild worden aan de klant. Na het afhandelen van de werkbon worden er automatisch journaalposten aangemaakt voor oa. ‘omzet’ , ‘uren’, ‘materialen’ en ‘reis [auto]kosten’. Deze kunnen als csv bestand worden geexporteerd naar bijvoorbeeld een financiele administratie applicatie.
Bedrijfsbreed

Bedrijfsbreed

Medewerkers van alle afdelingen en voor alle activiteiten, kunnen in de planning worden opgenomen.
Gepersonaliseerde lay-out

Gepersonaliseerde lay-out

De gebruiker kan zelf de schermweergaven in de planning instellen.
Filter en sorteerfunctie

Filter en sorteerfunctie

In de planning module kan men filteren en sorteren op team, medewerker en categorie
Email notificatie

Email notificatie

Na het aanmaken van een taak/servicetaak ontvangt de medewerker een notificatie hiervan per email. Dit is per medeweker in te stellen.

Outlook integratie

Outlook integratie

Geplande taken en servicetaken worden real-time opgenomen in de agenda van Microsoft Outlook.
Responsive

Responsive

Plandigibon is volledig responsive voor op desktop, tablet en smartphone
Webbased in de Cloud

Webbased in de Cloud

Plandigibon is volledig webbased vanuit de cloud op te vragen.
Zoekfunctie

Zoekfunctie

Men kan op diverse criteria zoeken in de planning, op klantnaam, taakomschrijving, etc.

Documentbeheer

Documentbeheer

Bij een taak/servicetaak kunnen documenten worden toegevoegd, zoals opdrachtformulier, technische schema's, etc.
Digitale werkbon

Digitale werkbon

Werkbon kan digitaal worden ondertekend. Er wordt een interne en externe werkbon gegeneerd met beide een eigen lay-out.
Werkbon historie

Werkbon historie

Elke werkbon wordt opgeslagen in PlanDigibon. Vanuit diverse criteria kan men werkbon opvragen.
Fotopagina

Fotopagina

Er kan snel en eenvoudig een fotopagina als PDF samengesteld en gegenereerd worden en bij de werkbon worden mee verzonden aan de klant.

Uitgebreide Autorisatie

Uitgebreide Autorisatie

Per gebruiker kan ingesteld worden voor welke programma's en functionaliteiten hij/zij geautoriseerd is
Logboek

Logboek

Alle acties, zoals toevoegen, wijzigen en verwijderen worden geregistreerd met daarbij de mutatiedatum en de medewerker die deze mutatie heeft uitgevoerd.
Export werkbongegevens

Export werkbongegevens

Gegevens van afgehandelde serviceopdrachten, zoals verbruikte uren en materialen kunnen worden geëxporteerd naar het externe, bij het bedrijf in gebruik zijnde financiële pakket.
Import stamgegevens

Import stamgegevens

Stamgegevens zoals gebruikers, klant, contracten, etc. kunnen worden geïmporteerd in PlanDigibon.

Genereren Factuur

Genereren Factuur

Nadat een werkbon is afgehandeld, wordt er automatisch een factuur samengesteld en als PDF gegenereerd. De lay-out kan uiteraard in z'n geheel aangepast worden aan uw eisen en wensen. Berekening van overuren, BTW verlegd, etc. wordt berekend a.d.h.v. de gegevens die zijn vastgelegd in de stamgegevens van PlanDigibon.
Emailen factuur vanuit Plandigibon

Emailen factuur vanuit Plandigibon

Vanuit Plandigibon kan men de factuur emailen aan de klant, waarbij men eveneens aan kan geven of ook de externe werkbon.pdf , het opdrachtformulier en de fotopagina als bijlage moeten worden meegezonden.

Projectenadminstratie

In de module projectenadministratie kan men het gehele traject van een project uitvoeren en opvragen. Men kan vanuit het project een werkorder aanmaken waarop men de uren, materialen, etc. kan toevoegen dan wel de uren, materialen, etc. rechtstreeks op het project toevoegen. Tijdens het project worden real-time de daadwerkelijke uren naast de prognose uren weergegeven en eveneens worden real-time de kosten en de [te realiseren /gerealiseerde] omzet m.b.t. de uren, materialen, diverse kosten, uitbestedingen en reiskosten weergegeven.

Urenadministratie

In de urenregistratie kan men de geregistreerde uren [directe en indirecte uren] van de medewerkers, vanuit diverse criteria opvragen en exporteren naar excel. De urenregistratie wordt real-time gevuld met de geregistreerde uren op de werkbonnen en de projecten.

Bedrijfsdocumenten Cloud App

Maakt u gebruik van onze Cloud Backup, dan kunt u met onze Cloud backup App ook al uw bestanden onderweg opvragen en/of downloaden op uw smartphone of tablet. Blader door uw bestanden en mappen net zoals u zou doen achter uw PC of Mac, zo gemakkelijk is het. Op lokatie hebben uw medewerkers altijd de de beschikking over bedrijfsdocumenten zoals technische schema's, gebruikershandleidingen, etc. App is beschikbaar vanuit de App Store [IOS] en Google Play [Android].

Wilt u een, geheel vrijblijvende, demo ontvangen?

Vul dan het contactformulier in.


Maatwerk
PlanDigibon zal in alle bedrijven ingezet kunnen worden echter aangezien de bedrijfsvoering en werkprocedures per bedrijf verschillend zullen zijn, zal het pakket door DataSpeed in het geheel aangepast kunnen worden aan de door u gestelde eisen en wensen t.a.v. de lay-out, werking, functionaliteiten, etc.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close